Monday, September 27, 2010

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ

ನಿನ್ನದೇ
ಧ್ಯಾನ
ಅಂತೇನೂ ಅಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ
ನೆನಪಾಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ..........


                                  ನಿನ್ನ
                                  ಬಗ್ಗೆನೇ ಪದ್ಯ
                                  ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ
                                  ಬರೆದ ಪದ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ
                                  ನೀನಿರ್ತಿಯಾ ಅಷ್ಟೆ........


ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ
ದಿನಾ ನಾನು
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ
ಕಣ್ಣಿಟ್ಟರೆ ಮಾಯವಾಗ್ತೀಯ
ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅಷ್ಟೆ......


                                 ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು
                                 ಬಾಳಕ್ಕಾಗೊಲ್ಲಾ ಅಂತಲ್ಲಾ
                                 ಅಥ೯ವಿಲ್ಲದೇ ಬಾಳಬೇಕಲ್ಲಾ
                                 ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರು ಅಷ್ಟೆ !!!

No comments:

Post a Comment